Zelienkovci v detských domovoch

Na Mikuláša sme navštívili a potešili deti v Detskom dome na Trní a v Železnej Breznici