Diovka z lazov (1998)

Hra: Diovka z lazov

Autor: Jozef Korbačka

Premiéra: 22. november 1998

Javisková úprava, scenár a réžia: Mgr. Pavol Halaj

Asistent réžie: Stanislav Krško

Hudobná spolupráca: Marian Kološta

Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Stanislav Krško a kolektív DOS

Scénická minifraška podľa pôvodnej jednoaktovky Joža Korbačku Tri vrecia zemiakov. V roku 2000 sme sa s predstavením Diovka z lazov zúčastnili VI. ročníka vinohradníckeho festivalu Slovenské Dionýzie 2000, ktorý sa uskutočnil v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v Sebechleboch – Starej Hore, kde sme prvýkrát hrali „ pod holým nebom.“