Náš patrón

17328115_10210795058451258_116927971_n

V roku 2017 si pripomíname významné výročia nášho patróna – 100 rokov od narodenia, 40 rokov od úmrtia.

Ľudo Zelienka (1917-1977)

Narodil sa v robotníckej rodine Ľudovíta Zelienku a jeho manželky Paulíny, rodenej Kankovej. Vzdelanie získaval na reálnom gymnáziu vo Zvolene, na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, kde aj v roku 1939 maturoval, a neskôr študoval externe v Bratislave etnografiu a v roku 1968 tu aj promoval.

V rokoch 1939 – 1940 pracoval ako učiteľ v Zolnej, v rokoch 1940 – 1944 bol riaditeľom školy v Budči. V roku 1944 sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania, v rokoch 1945 – 1950 bol prednostom oddelenia a neskôr celého odboru na Povereníctve školstva a od roku 1950 až do smrti pracoval v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve ako propagačný redaktor a neskôr šéfredaktor oddelenia časopisov. Zomrel v roku 1977 v Bratislave.

 Tvorba:

Debutoval divadelnou hrou Detvanček a Hopsasa vo svete nestratia sa (1950). Námety na svoje hry čerpal z ľudovej slovesnosti i zo súčasnosti, snažil sa vzbudzovať lásku k prírode a zmysel pre povinnosť. V tvorbe pre deti sa venoval písaniu najmä humoristických próz, no tiež veselohier a zbieraniu anekdôt, vtipov a historiek. Je tiež autorom populárnych príručiek a spevníkov, estrádnych, rozhlasových a televíznych scenárov. Vynikol aj ako ochotník a ľudový rozprávač.

Tvorba pre deti a mládež

 • 1950 – Detvanček a Hopsasa vo svete nestratia sa, divadelná hra 
 • 1952 – Figliari spod Poľany, divadelná hra 
 • 1952 – Živý kútik, veselohra 
 • 1954 – Rozprávka pri praslici, libreto k prvej detskej opere na motívy diela Figliari spod Poľany 
 • 1959 – Tragédia prvých letcov, celovečerné bábkové predstavenie podľa starogréckej povesti o Daidalovi a Ikarovi
 • 1956 – Z rozprávky do rozprávky, súbory scénok, dramatizácie klasických ľudových rozprávok
 • 1959 – Bábky hrajú deťom, dramatizácie klasických ľudových rozprávok
 • 1953 – Ohnivko slávností, zbierka divadelných a bábkových scénok, dramatizácií rozprávok a piesní
 • 1955 – Hráme maličkým (spoluautorka L. Dedinská), zbierka divadelných a bábkových scénok, dramatizácií rozprávok a piesní
 • 1968 – Scénky pre malých, menších, najmenších, zbierka divadelných a bábkových scénok, dramatizácií rozprávok a piesní
 • 1943 – Hor sa do letovísk SEM, praktická príručka so spevníkom
 • 1946 – Skauti, spievajme, praktická príručka so spevníkom
 • 1948 – Spevy mladých, praktická príručka so spevníkom

Tvorba pre dospelých

 • 1957 – Radostná rekreácia, inštruktážna kniha
 • 1961 – Detvianska nátura, humorná mozaika zo života podpolianskeho ľudu
 • 1962 – Malý zábavník, humoristický zborník
 • 1972 – Poľovnícke smiechoty
 • 1974 – Rybárske smiechoty
 • 1976 – Kamienky do mozaiky
 • 1978 – Športové smiechoty
 • Hlas svedomia a iné novely
 • 1975 – Žinčica kontra infarkt, veselohra so spevmi a tancami
 • Vo vyšetrovacej väzbe
 • 1953 – Smiechom k srdcu
 • 1970 – Letisko Bratislava neprijíma
 • 1953 – Súčasná sovietska satira (zostavovateľ, spoluautor Š. Wieskopf)
 • 1954 – Výber z maďarskej satiry (zostavovateľ i prekladateľ)
 • O. Waltrová – Rozprávka o zlatej kačke
 • J. Mikula – Muž, ktorý blesky krstil
 • Chválenkári, humoristický seriál

(informácie čerpané z http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudo_Zelienka)