Detvianska nátura (1997)

Názov: Detvianska nátura

Premiéra:  26. február 1997

Dramaturgická úprava, scenár a réžia: Mgr. Pavol Halaj

Hudobná spolupráca: Marian Kološta

Výtvarná spolupráca: Miloš Szabo, Ján Chovanec, Petra Zatkovská

V divadelnej hre spoluúčinkoval: Folklórny súbor železničiarov Marína pod vedením Mgr. Jána Jamrišku

Historicky prvá premiéra bola venovaná autorovi, zvolenskému rodákovi Ľudovi Zelienkovi pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia a 20. výročia jeho smrti. K predvedeniu tejto hry sme dostali súhlas od zosnulého manželky pani Margity Zelienkovej, ktorá sa zúčastnila aj samotnej premiéry.

S divadelným predstavením Detvianska nátura sme odohrali 15 predstavení. Zúčastnili sme sa aj divadelných prehliadok Regionálna divadelná prehliadka v Pliešovciach a Tajovského divadelné hry.