História

1932 – 1965:  pôsobenie Dramatického združenia Detvan, ktoré v roku 1932 založila skupina nadšencov, na čele s J. Korbačkom a Ing. G. Stadtruckerom,

1996: na činnosť predchádzajúceho združenia sa podarilo nadviazať až o 31 rokov neskôr vznikom Divadelného ochotníckeho súboru Ľuda Zelienku pri Dome kultúry ŽSR,  vďaka iniciatíve vtedajšieho riaditeľa DK ŽSR Mgr. Pavla Halaja a jeho nadšeniu pokračovať v činnosti ochotníkov.

Po založení divadla sa uskutočnil prvý konkurz a šancu zahrať si v ochotníckom divadle dostal každý, kto mal chuť a odvahu. Prvá skúška sa konala v novembri 1996 a prvou „métou“, ktorú sme sa chystali zdolať bola ľudová komédia od Ľuda Zelienku ( patróna súboru ) Detvianska nátura.

2011:  založenie občianskeho združenia Divadlo Zelienka, ktorý naďalej pôsobí pod záštitou Domu kultúry ŽSR vo Zvolene.