Na stromoch sa žilo ľahšie (2003)

Hra: Na stromoch sa žilo ľahšie …alebo „ tak rada sa kúpem  nahá“

Autor: Rudi Strahl/Pavol Halaj/Ján Majer

Premiéra: I.premiéra 16. máj 2003

II.premiéra: 17. máj 2003

Réžia: Ing. Ján Majer

Dramaturgia: Mgr. Pavol Halaj

Hudobná spolupráca: Marian Kološta

Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Janette Csontosová

Kostýmy: kolektív DOS Ľ. Zelienku

 Úsmevná féria na aktuálnu tému o sile moci, lásky, hodnostiach a zásluhách, revolte i túžbe po lietaní.

S touto hrou sme sa stali  „Laureátom” s postupom na krajské kolo na regionálnej prehliadke divadelných ochotníckych súborov v Hriňovej. V dňoch 15.- 16. apríla 2004 sme sa tak zúčastnili Krajskej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov a divadiel mladých „ XXX. ročníka Zochova divadelná Revúca.“